ISO 9001:2015 Danışmanlık

ISO 9001:2015 Danışmanlık Hizmeti

 

 • ISO 9001:2015 Revizyonu

  2000 yılında gerçekleşen son revizyondan sonra organizasyonlarda işleyiş büyük ölçüde değişti; teknoloji çalışma tarzımızı değiştirdi, günümüzün global ekonomisi içerisinde coğrafik sınırlar kalktı, tedarik zincirleri daha karışık bir hale geldi ve mevcut bilgi katlanarak arttı. 

  ISO 9001'in iş dünyasına hizmetini sürdürmesini sağlamak ve günümüz pazar koşullarına uyumundan emin olmak için standart revize ediliyor.

  Değişmeyen tek gerçek, firmaların başarıya ulaşmak için müşterilerin artan isteklerine uyum sağlamak zorunda olduklarıdır. ISO ilk yazıldığı andan itibaren her zaman müşteri odaklı olmuş ve  ISO 9001:2015 değişikliği ile de bunun sürekliliğini sağlamıştır.

  Yeni standardın faydaları

  Kalite ve Sürekli Gelişimi İşinizin Odağı Haline Getirin

  Revize edilen standart ile kalite yönetiminin uyumlu ve entegre olması firmanızın iş stratejisi ile uyumlu ve entegre olması garanti altına alınıyor.

  Liderlik

  Liderlik takımının yönetim sistemine daha fazla katılım gerçekleştirmesi tüm organizasyonun firmanızın amaçları ve  hedefleri doğrultusunda motive hale gelmesini garanti eder. 

  Risk ve Fırsat Yönetimine Giriş

  Yönetim sisteminin denetim mekanizması olarak kullanımı ve temel iyileştirmelere katkı sağlayan iş fırsatları tanımlama çalışmalarınızı kuvvetlendirir.

  Entegre Yaklaşım

  Tüm ISO yönetim sistemlerine uygulanabilir olan yeni yapı ile standartları çoklu, entegre sistemlere uyarlamak artık çok daha kolay. 


  Yeni ISO 9001 Yapısı

  Yeni standart ile yapılan temel değişiklikler:

  • Liderlik vurgusu
  • Risk yönetimine olan odaklanma
  • Hedefler, ölçümleme ve değişime verilen önem
  • İletişim ve Farkındalık
  • Daha az kural gerektiren gereksinimler

  Yeni standardın yürürlüğe girmesi ile birlikte kuruluşlar kalite yönetim sistemlerinin işletmenin temel süreçlerini kapsamasını daha kolay bir şekilde sağlayacak olup bundan büyük faydalar sağlayacaklardır.


  ISO 9001:2015'in revizyonu, risk tabanlı yaklaşımın bir parçası olarak, kalite yönetimine daha fazla ağırlık verilmesini destekler. Yeni versiyona geçiş sürecinde SİSTEMCE ile çalışın.

  ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar.

  Kalite yönetiminde risk tabanlı yaklaşıma geçiş sürecinin aşamalarından biri olarak, dahili ve harici paydaşlara daha fazla odaklanılmasını teşvik eder. Kuruluşlarda stratejik bir karar olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nin (KYS) hayata geçirilmesinin önemini vurgular. 

  Size, mevcut ISO 9001:2008 belgelendirmesinden ISO 9001:2015'in gerekliliklerini sağlamaya geçiş aşamalarında destek sağlayacak çeşitli çözümler sunuyoruz.

  ISO 9001:2015'İN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLERİ

  İsim değişikliğinin ve KYS aktivitelerinin yeninden konumlandırılmasının yanında, yeni önemli gereklilikler getirilmiştir.

  KURULUŞUN BAĞLAMI

  Kuruluşun bağlamının göz önünde bulundurulması, bundan sonra KYS tasarımı ve uygulanması süreci açısından bir faktör olmalıdır.

  RİSKLER VE FIRSATLAR

  KYS''nin planlanması ve uygulanmasının temel öğelerinden bir olarak tanımlanan yeni gereklilik; KYS'nin performansını ve işleyişini potansiyel olarak etkileyebilecek olan risklerin, fırsatların ve bunlara karşılık gelen 'orantılı' eylemlerin belirlenmesidir.

  LİDERLİK

  Üst yönetim, artık sadece KYS'nin yönetiminden sorumlu olmak yerine, esas olarak 'liderlik' odaklı yaklaşım ile kuruluşun KYS'sine doğrudan katılım gösterecektir.

  DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

  ISO 9001:2008'deki 'dokümante edilmiş süreç' ve 'kayıt' kavramları ISO 9001:2015'te 'dokümante edilmiş bilgi' olarak değiştirilmiştir.  Bu, kurum tarafından muhafaza edilmesi gereken kontrollü bilgi olarak tanımlanmıştır. Her kuruluş kontrol ve muhafaza edilmesi gereken Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu türü ve seviyesini kendisi belirler.

  DİĞER KYS GEREKLİLİKLERİ

  Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili başka değişiklikler de yapılmıştır:

  • Kalite Yönetimi Sistemi'nin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili süreç yaklaşımı konusunda kuruluşlara özel gereklilikler getirilmiştir.
  • KYS'nin kalite performansını etkileyecek işler yapan çalışanların bilgi ve beceri gerekliliklerinin belirlenmesi
  • Üretilen ürün ve hizmetlerde uygunluğun sağlanması için gereken bilginin belirlenmesi ve yönetilmesi
  • Her tür dış tedarikçi için kontrol türü ve kapsamının risk tabanlı yaklaşım ile saptanması

  YAPI VE TERMİNOLOJİ

  ISO 9001:2015 Ek SL'de tanımlanan madde yapısı, bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş ISO Standartları'nın gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir. Bunun amacı, ISO 9001'in son versiyonunun diğer yönetim sistemleri standartları ile uyumlu olmasını sağlamaktır.  

  Ek SL'deki yapının kullanılması ile hedeflenen, QMS gerekliliklerinin, kuruluşların QMS birimlerine basit bir şablon önermesinden ziyade, daha tutarlı ve akılcı bir yaklaşım getirmesidir.

  ISO 9001 onaylı QMS sahibi kuruluşların, mevcut Kalite Yönetim Sistemleri'nin prosedür ve doküman yapılarını veya kullandıkları terminolojiyi ISO 9001:2015'te ifade edildiği şekilde değiştirmeleri için bir gereklilik bulunmadığının bilinmesi önemlidir.

  ISO 9001:2008'DEN GEÇİŞ

  ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlara standardın yeni versiyonuna geçiş için, ISO 9001:2015'in yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Mevcut yayınlanma takvimine göre, bu geçiş dönemi 2018 yılının Eylül ayında sona erecektir.

  SİSTEMCE SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

  ISO 9001:2015'in gereklilikleri ve risk tabanlı yaklaşım konularında seminerler sunuyoruz.

  Uzmanlarımız geçişin kolay ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, ISO 9001:2015 gereklilikleri için ayrım analizinizi yürütebilirler. Bu çalışma, kurumunuzda, ISO 9001:2015 gerekliliklerinin hangi mevcut sistem ve kontroller tarafından kapsandığını belirler veya gerekli olduğu durumlarda bir uygulama planı geliştirerek yapısal destek sağlar.

  ISO 9001:2015 gerekliliklerini kapsayacak denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktayız.

   

 

Sistemce ISO Danışmanlık Hizmet Alanı

 

 

 • Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce , Bolu olmak üzere tüm Türkiye' de iso 9001 danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ISO Belgelendirme veya Danışmanlık Refaranslarımız.

 

 • Referanslarımız bölümünden ISO belgesi (9001-14001-22000-27001-CE-Ohsas-13485-Haccp) için belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz firmaların bazılarını görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. ISO Belgesi sürekliliği olan belgedir. İşletmeniz var olduğu sürece iso belgelerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aynı zaman da iso belgeleri belirli aralıklarla uluslararası yetkililer tarafından (2000 versiyonu, 2015 versiyonu gibi ) güncellenmektedir. Bizimle çalışarak uzun yıllar, başınız ağrımadan, firmanızın belgelendirme, danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarını giderebilir, rakiplerinize karşı avnataj sağlayabilirsiniz.

 

 

Hangi Sektörde Hangi Kalite Belgeleri gereklidir? ISO Belgeleri Nasıl Alınır!

Daha Fazlası!

Akreditasyon

Author 1

"ISO belgesi alırken devlet desteğinden yararlanmak ve ihalelere Türkak Onaylı Belgelerle girmek istiyorsanız Türkak Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 2

"Özellikle Avrupa Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Alman Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 3

"Özellikle Asya Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Asya ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Jas-Anz Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."