ISO 22000 Danışmanlık

ISO 22000 Danışmanlık Hizmeti

 

 • ISO 22000 / HACCP Hazırlık Aşamaları:

  Kuruluş Çapında Bir ISO 22000 / HACCP Programı Uygulanmadan Önce Bir Takım Hazırlık Adımları Atılmalıdır. Bu Hazırlık Adımları,

  ISO 22000 / HACCP Ekibinin Oluşturulması
  Gıdanın Önemli Özelliklerinin Tanımlanması
  Amaçlanan Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
  Proses Akış Şemalarının Hazırlanması
  Proses Akış Şemalarının Doğrulanması Olarak Sıralanır.

  ISO 22000 / HACCP Ekibinin Oluşturulması:

  ISO 22000 / HACCP’ İn Kuruluşta Uygulanması Bir Proje Olarak Ele Alınmalı Ve Bu Projenin Bir Takvimi Hazırlanmalıdır. Daha Sonra, Bu Projeyi Gerçekleştirecek Bir Proje Ekibinin Oluşturulması Gerekir. ISO 22000 / HACCP’in Uygulanmasında Takım Çalışmasına İhtiyaç Vardır. ISO 22000 / HACCP Ekibinde İşletme İçinde Farklı Alanlarda Çalışmış Ve Aşağıdaki Konuların En Az Birini Çok İyi Bilen Kişiler Bulunmalıdır; Ayrıca ISO 22000 / HACCP Ekibine Üst Yönetim Desteğini Göstermelidir.

  Eğitimlerin Verilmesi:

  Sadece ISO 22000 / HACCP Proje Ekibine Değil Tüm Çalışanlara ISO 22000 / HACCP’in Gerektirdiği Eğitimler Verilmelidir.

  Gıdaların Tanımlanması:

  Bir Sonraki Adım Gıdaların Tam Olarak Tariflerinin Yapılmasıdır. Bu Tanımlama Gıdanın Üretim, Depolama Vs. Gibi Safhalarının Basit Bir Tarifini De İçerebilir. Bu Aşama Tehlike Analizlerinin Daha Kolay Yapılmasını Sağlayacaktır.

  Ürünün Tanımlanması Aşağıdaki Hususları Kapsar:

  Ürünün Genel İsmi
  Nasıl Kullanılacağı Ve Tüketim Şekli
  Ürünün Genel Özellikleri
  Ambalaj Türü
  Raf Ömrü
  Satılacağı Yerler
  Üründeki Uyarıcı İfadeler
  Ürünün Dağıtım Şekli
  Ürünün Müşteri Grubu

  Her Bir Proses Ve Ürün İçin Hammadde Ve Katkı Maddeleri Tanımlanmalı Ve Detaylı Listesi Hazırlanmalıdır. Bu Liste Tanımlanan Hammadde Ve Katkı Maddelerinin Yasal Olarak Kullanılabilir Olduğunu İspat Edecek Şekilde Geçerli Kılınmalıdır.

  Proses Akış Şemalarının Hazırlanması Ve Doğrulanması:

  Daha Sonraki Aşama Hammaddenin Gelişinden Firmadan Sevkine Kadar Firmanın Kontrolü Altındaki Bütün Proses Aşamalarının Şemasının Hazırlanmasıdır. Bu Şemalar Anlaşılabilirliği Ve Takip Edilebilirliği Açısından Kompleks Bir Yapıda Olmamalıdır.

  Proses Akış Şemaları Hazırlandıktan Sonra Doğrulanmalı Ve Geçerli Kılınmalıdır. Doğrulama Proje Ekibi Elemanlarına Konunun Uzmanlarına Ve Üretimi Yapan Çalışanlara Danışılarak Yapılabilir. Fakat, Firmadaki İlgili Bölüm Yöneticilerinin Ve Genel Müdür’ün Gözden Geçirmesi Ve Sonunda Mutabakatı İle Akış Şemalarının Geçerli Kılınması Ve Onaylanması Gerçekleştirilmelidir. Akış Şemaları Kalite Kontrol, Üretim Ve Hijyen Bölümleri Tarafından Gözden Geçirilmeli Ve Onaylanmalıdır.

  ISO 22000 / HACCP Prensiplerinin Uygulanması:

  HACCP’in 7 Temel Prensibi Vardır:

  Tehlike Analizlerinin Yapılması
  Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
  Kritik Limitlerin Oluşturulması
  İzleme Prosedürlerinin Oluşturulması
  Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi
  Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması
  Dokümantasyon Ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması

  Tehlike Analizlerinin Yapılması

  ISO 22000 / HACCP Sisteminin Uygulanmasında İlk Prensip Tehlike Analizlerinin Yapılmasıdır. Bu Aşamada, Üretim Başlama Aşamasından Son Tüketiciye Kadar Her Aşama İçin Tüm Potansiyel Tehlikeler Belirlenmeli, Analiz Edilmeli Ve Kontrol Yöntemleri Saptanmalıdır. Tehlikeleri Değerlendirmek Ve Önemlerini Analiz Edebilmek İçin Teknik Bir Uzmanlığa İhtiyaç Vardır. Tehlike Analizlerinin Yapılmasında Sorumlu Personel İle Görüşmek Ve Onların Bilgi Ve Tecrübelerinden Faydalanmak Da Çalışmanın Etkin Olması İçin Gereklidir. Ayrıca Tehlike Analizleri Planlı Ve Düzenli Bir Şekilde Yapılmalıdır. Tehlike Analizlerini Yapmadan Önce Tehlikeleri Gruplamak Ve Daha Sonra Önem Sırasına Koymak Büyük Faydalar Sağlayacaktır.

  Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

  ISO 22000 / HACCP Planının Geliştirilmesinde Hammaddelerde Ve Proses Aşamalarındaki Fiziksel, Kimyasal Ve Biyolojik Tehlikelerin Tanımlanması Ve Bu Tehlikelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesinden Sonra Atılacak Diğer Adım Prosesteki Tehlikeleri Kabul Edilebilir Bir Seviyeye Çekmek, Önlemek Veya Ortadan Kaldırmak İçin Gözetim Yapılan Noktaların Tanımlanmasıdır. Bu Noktalara Kritik Kontrol Noktası (CCP) Denir. Prosesteki Her Bir Aşamanın Kritik Kontrol Noktası Olup Olmadığını Belirlemek İçin Bir Çeşit Karar Ağacı Kullanılır. Karar Ağacı Tehlike Analizleri Tamamlandıktan Sonra Uygulanmalıdır.

  Kritik Limitlerin Belirlenmesi

  ISO 22000 / HACCP Sisteminin Daha Sonraki Adımı Kritik Limitlerin Belirlenmesidir. Kritik Limit CCP’ Lerin Kontrol Altında Olduğu Ve Aşılması Durumunda Kritik Tehlikelerin Ortaya Çıkma Riskinin Yüksek Olduğu Noktadır. Bu Limitlerden Sayısal Olanlar Toleransları İle Birlikte Değerlendirilmelidir. Sıcaklık, Nem, Ph, Ve Duyusal Özellikler Kritik Limitlerinin Belirlenmesinde Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir.

  Belirlenen CCP İçin Literatürde Veya Yasal Mevzuatta Limitler Varsa Bu Limitlere Uygun Olmalıdır. Belirlenen Limit HCCP Planında Açıklanmaktadır.
  Kritik Kontrol Noktalarına Ait Limitler Şayet Yasal Olarak Belirtilmemişse Kuruluş Bu Limitin Belirlenmesinden Kendisi Sorumludur. Bu Limitin Belirlenmesinde Firma İçindeki Uzmanlara Danışılır Yada Firma Dışı Danışmanlara Başvurulabilir.

  Bir ISO 22000 / HACCP Denetiminde Belirlenen Kritik Limitlerin Geçerliliğini Sağlamak Üzere Yapılan Toplantı Tutanakları, Doğrulama Deneyleri, Varsa Dış Danışmanın Verdiği Belgeler Veya Danışmanla Yapılan Toplantıların Tutanakları, Danışmanın Yeterliliğini Gösterir Belgeler Kayıt Olarak Saklanmalıdır.

  İzleme Prosedürlerinin Oluşturulması

  İzleme, CCP Lerin Kontrol Altında Olup Olmadığının Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Sistematik Ve Planlı Gözlemler Topluluğudur.

  İzleme Sistemini Oluşturma:

  İzleme Metodu Ve Tekniği
  Gözlem Ve Ölçüm Sıklığı
  Ölçümün Nerede Yapılacağı
  Kullanılacak Ekipmanlar
  Kabul Kriterleri
  Sorumluluklar (Kim İzleyecek / Değerlendirecek)

  İzleme Yöntemlerinin ISO 22000 / HACCP Sisteminde Özel Bir Yeri Vardır. İzleme Proses Kontrol Dışına Çıkma Eğilimi Gösterdiğinde Firma Yönetimi Uyarır. Böylelikle CCP Kritik Limitin Dışına Taşmadan Böyle Bir Eğilimin Sebepleri Araştırılır, Ortadan Kaldırılır Ve Proses Normal Halinde Döndürülür.

  Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi

  Her CCP İçin, Sapmalar Olunca Yapılmak Üzere Gerekli Ve Spesifik Düzeltici Faaliyetler Geliştirilmelidir. Düzeltici Faaliyetler İle CCP Lerin Kontrol Altına Alınacağından Emin Olunmalıdır Ve Uygun Olmayan Ürünün Nasıl Değerlendirileceğini Açıklamalıdır. Gözetim Sonuçları Kriterlerin Karşılanmadığını Veya İşlemin Kontrol Altında Olmadığını Gösterdiği Zaman, Durumu Düzeltmek İçin Uygun Ve Hızlı İşlem Uygulanmalıdır.

  Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması

  “ISO 22000 / HACCP Sistemi Planlandığı Şekilde Doğru Olarak Uygulanıyor Mu?” Ve “Planlanan ISO 22000 / HACCP Sistemi Doğru Mu?” Sorularını Cevaplayacak Prosedürler Oluşturulur.

  ISO 22000 / HACCP’in Altıncı Prensibi ISO 22000 / HACCP Sisteminin Etkinliğinin Doğrulanmasıdır. ISO 22000 / HACCP Sistemi Oluşturulduktan Sonra Doğrulama Faaliyetleri De Sürekli Olarak Yapılmaya Başlanır.

  Doğrulama, Gözetim Prosedürlerinin Dışındaki Doğrulama Metotları, Prosedürleri Veya Testleri Kapsar Bu Şekilde ISO 22000 / HACCP ‘İn Amacına Ulaşıp Ulaşmadığı Doğrulanmış Olur.

  Yeniden Değerlendirme

  Sisteme Yeni Olarak Dahil Edilmesi Gereken Tehlikelerin Ortaya Çıkarılması İçin Yapılır. Bu Durum

  Yeni Hammaddeler
  Proseslerde Yapılan Yeni Düzenlemeler
  Yeni Prosedürler
  Yeni Veya Farklı Proses Ekipmanının Kullanıma Alınması
  Formülasyon Değişiklikleri
  Üretim Hacmi
  Proses Profiline Değişim
  Bitmiş Ürünün Dağıtım Şekli Sebebiyle Ortaya Çıkar.

  Uygulamanın Doğrulanması

  Günlük, Haftalık Ve Aylık Çizelgelerle Kontrol: ISO 22000 / HACCP Sisteminin Devamlılığını Sağlamaktan Sorumlu Tutulan Yöneticinin ISO 22000 / HACCP Sistemini Günlük, Haftalık Veya Aylık Çizelgelerle Kontrol Etmesi Oldukça Faydalı Olacaktır. Bu Tür Bir Uygulamanın Hem Hatanın Anında Ortadan Kaldırılmasına Hem De Hatayı Yapan Kişinin Yerinde Ve Zamanında Eğitilmesine İmkan Verir. Hatanın Tekrar Ortaya Çıkması Engellenir.

  Kayıtların İncelenmesi: ISO 22000 / HACCP Sisteminde Tutulan Gözetim Kayıtları Ve Sapmalar İncelenmelidir. ISO 22000 / HACCP Kayıtları Aşağıdaki Sebeplerden Dolayı İncelenmektedir.

  CCP Lerin Kontrol Altında Olduğunun Doğrulanması
  Düzeltici Faaliyet Başlatılması
  Sapma Durumunda Düzeltici Faaliyetlerin Zamanında Yerine Getirilip Getirilmediğinin Kontrolü
  Müşteri Şikayeti Durumunda Hatanın Sebebinin Bulunması
  Ürün Muayene Ve Deneylerinde Uygunsuzluk Tespit Edilmesi Durumunda Bu Uygunsuzlukların Sebeplerinin Bulunması
  Proses / Ürün Gözetimi
  Hijyen Kontrolleri

  ISO 22000 / HACCP Sisteminin Geçerliliği

  Geçerlilik Çalışmaları Da Doğrulama Faaliyetlerinin Bir Parçası Olarak Ele Alınır. Diğer Doğrulama Faaliyetlerinden Farklı Olarak Geçerlilik Çalışmalarının Amacı, ISO 22000 / HACCP Sisteminin Üretilen Gıdada Tanımlanmış Tehlikeleri Önleme, Azaltma Veya Kabul Edilebilir Bir Seviyeye Getirebilme Kabiliyeti Açısından Değerlendirilmesi Ve Geçerli Kılınmasıdır. ISO 22000 / HACCP Planını Geçerli Kılmak İçin Değişik Kaynaklardan Doğrulama İçin Veriler Dikkate Alınabilir. Bu Veriler Genellikle Aşağıdaki Hususlardan Oluşur.

  Bilimsel Literatür
  Ürün Test Sonuçları
  Yasal Şartlar Ve Standartlar
  Proses Otoriteleri Tarafından Oluşturulan Proses Verileri
  Akım Şemalarının Yerinde Doğrulanması
  ISO 22000 / HACCP Planlarının Yerinde Doğrulanması
  Bilgisayar Programları
  Proses Otoriteleri Tarafından Proses Teçhizatı İle İlgili Verilecek Ve Fiziksel Tehlikelerin Oluşmasını Önleyecek Bilgiler.

  İç Denetimler

  ISO 22000 / HACCP Sistemindeki Planlanmış Düzenlemelerin Etkin Olarak Yürütülüp Yürütülmediğini Doğrulamak Amacıyla Planlı Denetimler Yapılmalıdır. ISO 22000 / HACCP Sisteminde İş Bu Sayede Aşağıdaki Hususlar Planlı Ve Bir Yönetime Bağlı Olarak Gerçekleştirilmiş Olur.

  ISO 22000 / HACCP Planlarının Doğrulanması Ve Geçerli Kılınması
  ISO 22000 / HACCP Dokümanlarının Kullanım Yerindeki Mevcudiyeti
  Elemanların ISO 22000 / HACCP Konusundaki Bilgisi Ve Eğitim İhtiyacı
  ISO 22000 / HACCP Sistemindeki Aksaklıklar Ve Problemler
  Planlı Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Aşağıdaki Hususları Kapsar:
  Denetim Görevlilerinin Yetiştirilmesi
  Yıllık Denetim Planının Hazırlanması
  Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
  Denetimlerin Raporlarındaki Uygunsuzlukların Giderilmesi
  Sonuçların Kayıt Olarak Saklanması
  Denetim Sonuçlarını Gözden Geçirme İçin Yönetime Sunulması

  Yönetimin Gözden Geçirmesi

  Aşağıdaki Hususlar Düzenli Aralıklarla Yapılan Gözden Geçirme Toplantılarında Gözden Geçirilmeli Ve Değerlendirilmelidir.

  ISO 22000 / HACCP Planlarının Gözden Geçirilmesi Ve Geçerli Kılınması
  Gerçekleştirilen Doğrulama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
  Düzeltici Faaliyetlerin Gözden Geçirilmesi Faaliyetlerinin Etkin Olarak Yapılabilmesi İçin Planlı Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantılarının Düzenlenmesi Ve Yukarıda Sayılan Konuların Ele Alınması Gereklidir. Toplantıların Sayısı Veya Sıklığı ISO 22000 / HACCP Yöneticisi Tarafından Belirlenmelidir. Bu Amaçla Bir Yöntem Belirlenmelidir.

  Dokümantasyon Sistemi Oluşturma

  ISO 22000 / HACCP Prosedürleri Ve ISO 22000 / HACCP Planının Etkin Çalıştığını, Prosesin Kontrol Altında Olduğunu Kanıtlayacak Kayıt Sistemi Oluşturulmalıdır.

  ISO 22000 / HACCP Sisteminin 6. Prensibi Kayıtlamadır. Bu Prensip, ISO 22000 / HACCP İle İlgili Kayıtların Tutulmasını İstemektedir. Çünkü ISO 22000 / HACCP Sisteminin Geriye Doğru İzlenebilmesi, Gözetimi, Doğrulanması Ve Geçerli Kılınması İçin Kayıtlara Başvurulmaktadır.

  Ürün İzlenebilirliği

  Tutulan Kayıtlarla Ürün Ve Proses Arasında Bağlantıyı Sağlayabilmek İçin Ürünlerin Uygun İzleme Yöntemleriyle Geriye Doğru İzlenebilmesi Gerekir. Bu Sayede Sistemdeki Problemlerin Sebepleri Araştırılabilir Ve Düzeltici Faaliyet Yapılabilir. Bu Amaçla Firma Ürünün Geriye Doğru İzlenebilmesi İçin Yöntem Oluşturmalıdır. Bu Yöntem Aşağıdaki Hususları Kapsar:

  Ürün Üzerinde Lot No./ Parti No.; Üretim Tarihi Ve Vardiyası Gibi Bilgilerin Nasıl Gösterileceği
  Bu Bilgiler Kullanılarak İmalat İçerisindeki Hangi Proses, Muayene Ve Deney Ve ISO 22000 / HACCP Kayıtlarına Ulaşılacağı Ve Bu Kayıtların Nasıl Kullanılacağı.
  Yukarıdaki Bilgi Kaynaklarına Ulaşabilmek İçin Gerekiyorsa İlave Olarak Hangi Kayıtların Tutulacağı

  Uygun Olmayan Hatalı Ürünün Kontrolü

  CCP Lerin Kritik Limitlerin Dışına Çıkması Durumunda Veya Hammadde / Proses Ürün Güvenliği İle İlgili Bir Problem Ortaya Çıktığında,

  Açığa Alınacak Partilerin Belirlenmesi
  Kullanılacak Iskartaların Ürün Güvenliği Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  Muayene Ve Deney Sonuçları Olumsuz Veya Belli Olmayan Ürünlerin Uygun Olanlardan Ayrılması
  Karantinaya Ayrılan Veya Açığa Alınan Ürünlerin Veya Hammaddelerin İmha Edilmesi Hususlarında Etkin Bir Yöntem Oluşturulması İçin Gerekli Kayıtlar Oluşturulmalıdır. Bu Kayıtlara; İzlenebilirlik, CCP Gözetim Kayıtları, Proses Kontrol Ve Muayene / Deney Formları Örnek Olarak Verilebilir.
  ISO 22000 / HACCP Gözetimlerinin Yapılması Amacıyla ISO 22000 / HACCP Planları Oluşturulur. HACCP Planlarında Aşağıdaki Bilgiler Bulunmaktadır.
  Proses Aşamaları
  Tanımlanan Tehlikeler
  Kritik Kontrol Noktaları
  Kritik Limitler
  Kontrol Sıklığı
  Tutulacak Kayıt
  Gözetim Yapacak Sorumlu
  Sapma Durumunda Düzeltici Faaliyet Yapacak Yetkili.

 

Sistemce ISO 22000 Danışmanlık Hizmet Alanı

 

 

 • Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce , Bolu olmak üzere tüm Türkiye' de iso 9001 danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

ISO Belgelendirme veya Danışmanlık Refaranslarımız.

 

 • Referanslarımız bölümünden ISO belgesi (9001-14001-22000-27001-CE-Ohsas-13485-Haccp) için belgelendirme ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz firmaların bazılarını görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. ISO Belgesi sürekliliği olan belgedir. İşletmeniz var olduğu sürece iso belgelerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aynı zaman da iso belgeleri belirli aralıklarla uluslararası yetkililer tarafından (2000 versiyonu, 2015 versiyonu gibi ) güncellenmektedir. Bizimle çalışarak uzun yıllar, başınız ağrımadan, firmanızın belgelendirme, danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarını giderebilir, rakiplerinize karşı avnataj sağlayabilirsiniz.

 

 

Hangi Sektörde Hangi Kalite Belgeleri gereklidir? ISO Belgeleri Nasıl Alınır!

Daha Fazlası!

Akreditasyon

Author 1

"ISO belgesi alırken devlet desteğinden yararlanmak ve ihalelere Türkak Onaylı Belgelerle girmek istiyorsanız Türkak Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 2

"Özellikle Avrupa Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Alman Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 3

"Özellikle Asya Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Asya ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Jas-Anz Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."