Yetkili Yükümlü Sertifikası İçin ISO 9001 ve ISO 27001 Belgesi

Yetkili Yükümlü Sertifikası Hakkında

Yetkili Yükümlü Sertifikası Başvurusu İçin?

 

 • ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.
 • Firmaların akreditasyon uygunluğu Avrupa Akreditasyon Birliğinin resmi internet sitesinden (www.european-accreditation.org) "MLA & BLA Signatories" sekmesine tıklanarak, açılan sayfadan "Management Systems Certification" (http://www.european-accreditation.org/mla-and-blasignatories#4) bağlantısından doğrulanabilmektedir.
 • Bu sertifikalar ilgili akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının en güncel versiyonları ibraz edilmelidir. Bu sertifikaların, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru tarihinde geçerliliğini koruyor olmaları gerekir. Bu sertifikalar aşağıdaki hususları kapsamalıdır;
 •  ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını,
 •  ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini,
 • Bu sertifikaların aslı yerine düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış örneği de ibraz edilebilir. Bu sertifikalar olmadan yapılacak başvurular incelenmeksizin reddedileceğinden, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulmadan önce bu sertifikalar mutlaka temin edilmiş olmalıdır.

 

ISO 9001 ve 27001 BELGESİ ALMA AŞAMALARI NELERDİR?

 

 • Tüm ISO Belgeleri için (iso 9001-14001-27001-ohsas-22000-13485-20000-22301 v.b) aşağıdaki yol izlenmektedir.
  1. Teklif Aşaması
  2. Müracaat Aşaması
  3. Döküman Tetkiki Aşaması
  4. Denetim Planlama Aşaması
  5. Denetim Aşaması
  6. Sözleşme Aşaması
  7. Belgelendirme Aşaması
  8. Belge Yenileme ve İptal Aşaması (Sonraki Dönemlerde)

 

İso 9001 ve ISO 27001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

 

 • Standardın istemiş olduğu dokümantasyon şartlarını sağlayan bir işletme Belgelendirme firmasına belgelendirilmek üzere başvuru yapar. Belgelendirme firmasının iso belgesi başvuru evraklarını incelemesi, denetim planlamasını gerçekleştirmesi, planlanan tarihte denetimin gerçekleştirilmesi, denetim esnasında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların ortadan kaldırılması gibi aşamalardan oluşan belgelendirme süreci için gerekli minimum süre 15-20 gün arasında değişmektedir.

 

ISO 9001 ve ISO 27001 Belgesinin Akreditasyon Durumu?

 

 • İşletmenizin yapısı, faaliyet gösterdiği pazarın durumu, ihracat yaptığınız ülkeler ve/veya girdiğiniz ihaleler ve belgelerle ilgili yönetmelikler incelenerek size en uygun akreditasyona sahip belgelendirme için karar veriyoruz. Talebiniz doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz belgelerin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi veya ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi) TURKAK Akrediteli veya Yurt Dışı Akreditasyona sahip firmalar (jas anz, Dakks, Ukas, v.b) tarafından  belgelendirilmesini sağlıyoruz.

 

ISO 9001 ve ISO 27001 Belgelendirmesi İçin Neler Yapıyoruz?

 

 • Firma ziyaretinde bulunuyoruz.
 • Üretim ya da Hizmet konunuz ile ilgili inceleme yapıyoruz.
 • Belgelendirme için gerekli olan sistem dokumanlarını işletme bünyeniz de hazırlıyoruz.
 • Belgelendirme ile ilgili eksikliklerinizi gideriyoruz.
 • Çalışanlarınıza ve üst yönetiminize belgelendirme konuları ile ilgili eğitim veriyoruz.
 • Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

 

ISO 9001 ve ISO 27001 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

 

 • İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
 • Vergi Levhası
 • Oda Sicil Kaydı
 • SGK Hizmet Listesi
 • Kuruluş Gazetesi
 • Adres veya Ünvan Değişikliği varsa son gazete
 • Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi

 

 

 

Hangi Sektörde Hangi Kalite Belgeleri gereklidir? ISO Belgeleri Nasıl Alınır!

Daha Fazlası!

Akreditasyon

Author 1

"ISO belgesi alırken devlet desteğinden yararlanmak ve ihalelere Türkak Onaylı Belgelerle girmek istiyorsanız Türkak Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 2

"Özellikle Avrupa Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Alman Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 3

"Özellikle Asya Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Asya ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Jas-Anz Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."