E-fatura (entegratör firmalar) İçin ISO 27001, ISO 20000-1 ve ISO 22301 Belgesi

E-Fatura (Entegratör Firmalar) İçin Belgelendirme

E-Fatura (Özel Entegratör Firmalar) İçin Belgelendirme Şartı

 

 • Özel Entegratör Firmalar ISO 22301, ISO 27001 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirilmiştir.
 • GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bağlı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı E-fatura Hizmeti verecek olan Özel Entegratör Firmalar için yayınladığı e-FATURA UYGULAMASI Klavuzunda aşağıdaki yer alan ifadeye yer vermiştir.
 • Özel Entegratör Firmalar ; ISO 27001 Belgesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standartlarına göre bir sistem oluşturup ULUSLARARASI Akreditasyona tabi begelendirme kurumlarından bu sistemleri belgelendirmelidirler.

 

ISO 27001, ISO 20000-1 ve ISO 22301 BELGESİ ALMA AŞAMALARI NELERDİR?

 

 • Tüm ISO Belgeleri için (iso 9001-14001-27001-ohsas-22000-13485-20000-22301 v.b) aşağıdaki yol izlenmektedir.
  1. Teklif Aşaması
  2. Müracaat Aşaması
  3. Döküman Tetkiki Aşaması
  4. Denetim Planlama Aşaması
  5. Denetim Aşaması
  6. Sözleşme Aşaması
  7. Belgelendirme Aşaması
  8. Belge Yenileme ve İptal Aşaması (Sonraki Dönemlerde)

 

ISO 27001, ISO 20000-1 ve ISO 22301 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

 

 • Standardın istemiş olduğu dokümantasyon şartlarını sağlayan bir işletme Belgelendirme firmasına belgelendirilmek üzere başvuru yapar. Belgelendirme firmasının iso belgesi başvuru evraklarını incelemesi, denetim planlamasını gerçekleştirmesi, planlanan tarihte denetimin gerçekleştirilmesi, denetim esnasında ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların ortadan kaldırılması gibi aşamalardan oluşan belgelendirme süreci için gerekli minimum süre 15-20 gün arasında değişmektedir.

 

ISO 27001, ISO 20000-1 ve ISO 22301 Belgesinin Akreditasyon Durumu?

 

 • İşletmenizin yapısı, faaliyet gösterdiği pazarın durumu, ihracat yaptığınız ülkeler ve/veya girdiğiniz ihaleler ve belgelerle ilgili yönetmelikler incelenerek size en uygun akreditasyona sahip belgelendirme için karar veriyoruz. Talebiniz doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz belgelerin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi veya ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi) TURKAK Akrediteli veya Yurt Dışı Akreditasyona sahip firmalar (jas anz, Dakks, Ukas, v.b) tarafından  belgelendirilmesini sağlıyoruz.

 

ISO 27001, ISO 20000-1 ve ISO 22301 Belgelendirmesi İçin Neler Yapıyoruz?

 

 • Firma ziyaretinde bulunuyoruz.
 • Üretim ya da Hizmet konunuz ile ilgili inceleme yapıyoruz.
 • Belgelendirme için gerekli olan sistem dokumanlarını işletme bünyeniz de hazırlıyoruz.
 • Belgelendirme ile ilgili eksikliklerinizi gideriyoruz.
 • Çalışanlarınıza ve üst yönetiminize belgelendirme konuları ile ilgili eğitim veriyoruz.
 • Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz.

 

ISO 27001, ISO 20000-1 ve ISO 22301 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

 

 • İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
 • Vergi Levhası
 • Oda Sicil Kaydı
 • SGK Hizmet Listesi
 • Kuruluş Gazetesi
 • Adres veya Ünvan Değişikliği varsa son gazete
 • Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi

 

 

 

Hangi Sektörde Hangi Kalite Belgeleri gereklidir? ISO Belgeleri Nasıl Alınır!

Daha Fazlası!

Akreditasyon

Author 1

"ISO belgesi alırken devlet desteğinden yararlanmak ve ihalelere Türkak Onaylı Belgelerle girmek istiyorsanız Türkak Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 2

"Özellikle Avrupa Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Avrupa ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Alman Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."

Author 3

"Özellikle Asya Ülkelerine İhracat yapan firmaysanız ve Asya ülkelerinde tanınan bir akreditasyon kurumu tercihiniz ise Jas-Anz Akreditasyonlu ıso belgesi tercih edebilirsiniz."